This is the archived CodeCup 2003 website.
Click here to go to the new CodeCup website.
logo  

CodeCup 2003

 
It's Kim's infamous matrix view of the entire competition.


BBlack (column) wins
WWhite (row) wins
=Tie
###Game still in jobqueue
#Program18141147210248275279280289290302311326330334342351355366371382390393395404405406412414416
18midden ===BBBBWBWB=BBB=BWBBB=BBBBBBB
141Wrak_IIB WWBBBWWWWBWBWBWBWBWBWBBWBBBB
147nio3=B B=BBB=BW==BWBBBWBBB=BB=BBBB
210flx_nio3_3_1WBW BBBBWWBBBBWBWBBBBBWBBBBBBB
248caissaBWWW WBWWWWBWBWBWBWBWBWBWBBBBB
275nio3_v2_1WWWWW BWWWWBWBWWWBWWWWWBWWWBWB
279MarsWWWWWW BWWWWWBWWWWWWWWWWWWWWWW
280playerWWWWWWB WWWBWBWBWBWWWWWBBWWBWB
289subterranean_homesick_alien=B=BBBBB BBBBBBB=BBBWBBBBBBBBB
290nio3=BBWWBBBW WBWBWBWBBBBBWBBBBBBB
302JaMBBBBBBBBWB BBBWBBBBBBBBBBBBBBB
311EliminatorWWWWBWWWWWW WBWWWWWWWWW=WWWWWB
326code=BBWBBBBWBWB BBBBBWWBBWBBBBBBB
330HIPPWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWW
334fp_caisWWWBBBBBWWWBBB BBBBBBBWBBWBBBB
342yaceWWWWWWWWWWWBWBW WWWWWBWBWWBBB=
351caissaWBW=BBBBWWWBBBWB BBBWBBBBBBBBB
355caissaW=WWBWBBWWWBWB=WW WWWBW=WWBBBB
366AicsWBBWBBBBWWWBBBWBWB BBBWBBBBBBB
371caissaWWWBWBBBWWWBWBBBWBW BBWBBWBBBB
382ShallowGambitWB=WBBBBBBBBWBBBWBWW BWBBWBBBB
390caicalcWWWWWWBWWWWBWBWWWWWWW WBWWWBBW
393nio3BB=BBBBBWWBBBBBBWBBBBB BBBBBBB
395DarwinCaissaWWWWWWBWWWWWWBWWWWWWWWW WWWBWB
404Caesar_IIWWWWW=B=WWWWWBWWWWWWWBWB WWBBB
405caissa4_4WWWWBBBBWWWBWBWBWB=BBB=BB BBBB
406caissa_v9WWWWWW=WWWWBWBWWWWWWWBWBBW BBB
412kassaWWWWWWBWWWWBWBWWWWWWWWWBWWW WB
414Uranus_InvadersWBBWWWBBWWWBWBWWWWWBWWWWWWWB B
416caissaguru7WWWWWWWWWWWWWBW=WWWWWWWWWWWWW