Game report

Game   1824
White   Frank van Gemeren & Bas van den Aardweg (program 311: Eliminator)
Black   Menno den Hollander (program 382: ShallowGambit)
Status  OK
Result  2 - 0 (WHITE WINS)

Moves

Show game applet

 WhiteBlack
1  b2-d3 
d6-c5 
2  c3-a3 
c5-d4 
3  d3-f4(Check)
e6-d6 
4  a3-a6(Check)
d6-e7 
5  a6-a7(Check)
d4-a7 
6  f4-g6(Check)
e7-f7 
7  d4-d7(Check)
e5-e7 
8  d7-e7(Checkmate)
 
ResultWhite wins
Score  20