Game report

Game   1563
White   Joris van Rantwijk (program 280: player)
Black   Menno den Hollander (program 382: ShallowGambit)
Status  OK
Result  2 - 0 (WHITE WINS)

Moves

Show game applet

 WhiteBlack
1  b2-d3 
d6-c5 
2  d2-e3 
f6-e4 
3  c3-c4 
e5-f5 
4  c4-e4(Check)
f5-e5 
5  d3-f4(Check)
e6-f7 
6  e4-f4(Check)
f7-e7 
7  e3-c5(Check)
e5-c5 
8  e5-d6(Check)
e7-d7 
9  f4-f7(Check)
d7-c6 
10  f7-c7(Check)
c6-b5 
11  e4-d6(Check)
b5-b6 
12  c7-b7(Check)
b6-a5 
13  b7-a7(Check)
a5-b4 
14  a7-a4(Checkmate)
 
ResultWhite wins
Score  20