#include <stdio.h>

#define TRUE 1
#define FALSE 0

/*
 We slaan het bord op door middel van een array.
 De locatie bord[1][1] is bijvoorbeeld linksboven, en
 bord[1][6] is rechtsboven.
 We slaan er 0 in op als de locatie geel is,
 1 indien rood, 2 indien geel en omgedraaid,
 en 3 indien rood en omgedraaid.
 
 Je hoeft deze array niet te gebruiken, je mag natuurlijk
 een eigen datastructuur bedenken.
*/
int bord[6][6];
int ikbengeel; // Een variable waarin staat of je geel bent of niet.

/*
 Initieer het bord.
*/
void init()
{
 /*
  Standaard zijn we rood
 */
 ikbengeel = FALSE;
 
 /*
  Vul het bord met de standaardwaarden.
  Het kan slimmer, en is ook nog niet compleet.
 */
 bord[1][1] = 0;
 bord[1][2] = 1;
 bord[2][1] = 1;
 bord[2][2] = 0;
 /* ... */
 bord[6][6] = 0;
}

/*
 Doe een zet
*/
void doezet(char zet)
{
 /*
  Hier moet code komen om de zet uit te voeren.
  De zet is opgeslagen in de variable zet.
 */
}

/*
 Speel het spel
*/
void speel()
{
 char zet[10]; // Maak de buffer groot genoeg.
 while (1)
 {
  /*
   Lees de zet uit, en controleer
   of deze Z of Y of een normale zet is.
  */
  scanf("%s", zet);
  if (zet[0] == 'Z')
   break;
  if (zet[0] == 'Y')
   ikbengeel = TRUE;
  if ((zet[0] != 'Z') && (zet[0] != 'Y'))
   doezet(zet[0]);
  
  /*
   Bereken een zet en sla deze op in de variable zet.
   Nu schrijven we gewoon een A weg.
  */
  zet[0] = 'A';
  printf("%c\n", zet);
  fflush(stdout); // Vergeet deze regel niet!!!
 }
}


int main(void)
{
 init();
 speel();
 return 0;
}


syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1