This is the archived CodeCup 2010 website.
Click here to go to the new CodeCup website.
CodeCup 2010 - An online programming competition  

CodeCup 2010 - An online programming competition

Sample Game

NOTE: Your browser probably uses only one instance of the Java VM, we've found that you can not run more than 4 windows/tabs with a game.
If you try to open more windows you might encounter an OutOfMemoryError. The browser then typically restarts the VM. We try to catch the error in that case so we can display a message, but this is error prone.
We're trying to reduce the memory footprint of the applet.

The rules of the game Amazes can be found here.

If this applet is not working, you should get the latest Java Runtime Environment.

turbo fast normal slow
Hint: You can click on the two small views!

Moves

Red:
Player #1
Blue:
Player #2
   1.FR
   2.RL
   3.FR
   4.LR
   5.FL
   6.LFR
   7.LR
   8.TRL
   9.LFR
  10.RL
  11.LFR
  12.FFFFFR
  13.LL
  14.RL
  15.TRFL
  16.FL
  17.FR
  18.TRFRLLFFFFFRLRFFRLRF
FFR
  19.LR
  20.TFR
  21.RL
  22.FFFL
  23.RL
  24.TLR
  25.RL
  26.LR
  27.TLFL
  28.RL
  29.FFR
  30.FL
  31.LFR
  32.TRFRLRFR
  33.LL
  34.FL
  35.FL
  36.FR
  37.RR
  38.LFFL
  39.TRL
  40.LR
  41.TLL
  42.RL
  43.FR
  44.TLFL
  45.FR
  46.LR
  47.LR
  48.TLRRFFLLRRL
  49.RL
  50.FL
  51.RL
  52.FR
  53.FL
  54.RL
  55.TLL
  56.FL
  57.TRFRFL
  58.RFRF
  59.TFL
  60.TLFLFFL
  61.LR
  62.LR
  63.RL
  64.FFL
  65.RL
  66.FFFL
  67.TRFR
  68.TRFFLFR
  69.LR
  70.TRR
  71.RL
  72.FL
  73.TLFL
  74.RR
  75.LR
  76.LFR
  77.TLRRFFLLRRFL
  78.LFFL
  79.TLR
  80.RFL
  81.LFR
  82.TLFR
  83.FL
  84.TFR
  85.FL
  86.FFR
  87.RL
  88.FFL
  89.FR
  90.LR
  91.LR
  92.LR
  93.TFFR
  94.FFL
  95.LR
  96.TRFFLFL
  97.RLFLRLR
  98.RR
  99.LRRFFFFFLRL
 100.LR
 101.TRFFRLRLR
 102.FFL
 103.LR
 104.RL
 105.TRRL
 106.LFFRL
 107.LRFF
 108.TLRLFLFL
 109.FR
 110.TRLFR
 111.TRL
 112.TRLRFL
 113.TRFFLL
 114.RR
 115.TRFRFLFRR
 116.LFR
 117.TLLFRFFRLFFFLRLRFFFL
 118.FL
 119.TLFR
 120.FFL
 121.TFR
 122.TFL
 123.FFR
 124.TRFFFFFL
 125.FR
 126.TRFFFFRFLFFFFL
 127.LFR
 128.FFR
 129.TFR
 130.FFR
 131.RL
 132.TLLFRFLRFFFL
 133.RLL
 134.TLRFLFFR
 135.TFL
 136.FL
 137.TRRFL
 138.TRFLFFRFFRFLFRLRFL
 139.RL
 140.TLR
 141.LR
 142.TLFFFRFLRLFFFFFFL
 143.LR
 144.TRFFLFLFRRLFLRFR
 145.TRFFRL
 146.LL
 147.RL
 148.FR
 149.LR
 150.RL
 151.LR
 152.TRLRFFL
 153.TLLR
 154.FR
 155.FR
 156.TFR
 157.TRL
 158.RL
 159.TFL
 160.TRLFFRFLLFRRLFRFFFLR
FFRFR
 161.TRLLFFFR
 162.TLFLFFLRFFFFFLRLRFFF
RLLFLRFFLFR
 163.LL
 164.FFFR
 165.FR
 166.TLFL
 167.TRLF
 168.TRFRLRLLRLFRFLFFRRL
 169.TFRFLFL
 170.FR
 171.TLR
 172.FL
 173.TRL
 174.FR
 175.RR
 176.RL
 177.TLLRFFFLRRLFFFLFLFLR
RLRLFFFRLFR
 178.RFL
 179.FL
 180.LR
 181.LFR
 182.TRFR
 183.LL
 184.FFR
 185.RR
 186.TLFFLFFRRFLRFFL
 187.LR
 188.FR
 189.LL
 190.TLFRR
 191.RL
 192.TFRFFFRL
 193.TRLLR
 194.LR
 195.FR
 196.TRLFFFFR
 197.FL
 198.TLLFR
 199.RL
 200.TRFL
 201.FR
 202.TRRL
 203.FR
 204.RL
 205.TFR
 206.TRLRRFFLFFRRFLRLLFRF
FFFFRFFL
 207.RFL
 208.RLR
 209.FR
 210.TLRLRFRFL
 211.LL
 212.TLFFRFLFFFFLRR
 213.TRLFR
 214.TLRFL
 215.LR
 216.TRFFRFFFFRFFRFLFRLRF
LRL
 217.FR
 218.TRRL
 219.FL
 220.RR
 221.LRRLFFFR
 222.LR
 223.FR
 224.TLRLLRFLRFR
 225.TLFLFFLRLFRFLFFL
 226.TLFLFFFRFLRFFRFR
 227.RL
 228.TLFFFFFFL
 229.TLR
 230.TLRLL
 231.RL
 232.TRFLFLRFRLLFRLFRRLFF
L
 233.FFL
 234.TRLFFFLRFFRFFLLRLRFR
 235.TLR
 236.FFFL
 237.LL
 238.FL
 239.TFL
 240.TFR
 241.TLFL
 242.LL
 243.FFL
 244.TRLL
 245.RL
 246.FFFL
 247.TLL
 248.FL
 249.TLL
 250.TRFRFFFRFLFLR
 251.RL
 252.TLRRFRFFFLFLRLRRFFLF
FLRFFFFFLRLRFFFRLLFL
RFFLRRFL
 253.RR
 254.LRLLRRFRLL
 255.FFFR
 256.TFLLRLFFLRFFL
 257.LL
 258.TRLFRLLRLFFFFRL
 259.FLF
 260.TRLFFFFFLFRFLFRRLRFL
R
 261.FFR
 262.TFFFR
 
Blue wins by sudden death
 
Status:  LOSEWIN
Game pts:00